Ionictec

IONICTEC ha participat en el desenvolupament de més de mil projectes de la més diversa índole, que van des d'edificis d'habitatges a locals comercials, passant pel desenvolupament tècnic d'edificis singulars, indústries, centres logístics, auditoris o centres educatius.

En aquest apartat enumerem alguns dels projectes més significatius realitzats en els darrers anys, en diferents camps d'actuació.

Referències

(PRO-00511-01)
AJUNTAMENT DE BADALONA – (EDIFICI CAN BOFÍ VELL)
(PRO-00517-01)
AJUNTAMENT DE BADALONA – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (EDIFICI CAN BOSCÀ)
(PRO-00853-01)
INSTITUT FRANCÈS DE BARCELONA, S.A.
(PRO-00384-01)
WORLWIDE SALES CORPORATION, SL – SEU CORPORATIVA
(PRO-00505-01)
INSTITUT D'ESTUDIS MÈDICS - CENTRE DE FORMACIÓ
(PRO-00426-01)
EWALS CARGO CARE, S.A. – EDIFICI CORPORATIU
(PRO-00344-01)
COMPLEX ESPORTIU CAN BERARDO
(PRO-00432-01)
MONUMAR SJD, SL - CENTRE TERAPEUTIC
(PRO-00456-01)
INCOMAP, SL – TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE MOTLLOS I MATRIUS
(PRO-00499-01)
MI FIEL AMIGO – CENTRE VETERINARI
(PRO-00503-01)
MACSONY, SL – CENTRE DE CORRECCIÓ AUDITIVA
(PRO-00514-01)
ROSSO FIORENTINO SPAIN, SL – DISSENY I VENDA DE COMPLEMENTS DE ROBA AL MAJOR
(PRO-00555-01)
ALCOLEA – BOTIGA DE DECORACIÓ
(PRO-00569-01)
GAMUSINOS – BOTIGA DE PUERICULTURA
(PRO-00573-01)
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA
(PRO-00576-01)
NEW XENIA 2002, SL – CENTRE D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
(PRO-00582-01)
ROSER NOGUERA FUSELLAS – GALERIA D’ART
(PRO-00630-01)
CAFE CAPRILE-3, SL – BAR
(PRO-00636-01)
LOVE FOR BEAUTY – BOTIGA DE VENDA DE PRODUCTES DE COSMÈTICA I PERFUMERIA
(PRO-00639-01)
DAVID ALFONSO SANCHEZ – BOTIGA DE VENDA DE COMPLEMENTS PER A ANIMALS DE COMPANYIA
(PRO-00648-01)
TETRODELAMODA, SL – PERRUQUERIA
(PRO-00518-01)
RED OFISAT, SLU – SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
(PRO-00557-01)
CAN SISI – EDIFICI CATALOGAT
(PRO-00704-01)
MARISQUERIA ZAFIRO
(PRO-00803-01)
CENTRE LOGÍSTIC DERBI – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.
(PRO-00843-01)
CENTRE DE VENDA D’ACCESSORIS PER L’AUTOMÒBIL – PROTOTYPE
(PRO-00854-01)
CENTRE ESPECIALITZAT D’ENTRENAMENT I NUTRICIÓ – QUALITY NUTRITION&FITNESS, S.L.
(PRO-00867-01)
MAGATZEM DE DISTRIBUCIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA – BAU PARQUET, S.L.
(PRO-00913-01)
RESTAURANT XINÉS - Zhao Yan Qiu
(PRO-00939-01)
CENTRE LOGÍSTIC GRANOLLERS – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.
(PRO-00948-01)
CENTRE LOGÍSTIC CASTELLBISBAL – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.
(PRO-00963-01)
HOTEL ARTS BARCELONA – PLANTA 43 i 44 SALA WELLNESS

AJUNTAMENT DE BADALONA – (EDIFICI CAN BOFÍ VELL)

(PRO-00511-01)

AJUNTAMENT DE BADALONA – INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (EDIFICI CAN BOSCÀ)

(PRO-00517-01)

INSTITUT FRANCÈS DE BARCELONA, S.A.

(PRO-00853-01)

WORLWIDE SALES CORPORATION, SL – SEU CORPORATIVA

(PRO-00384-01)

INSTITUT D'ESTUDIS MÈDICS - CENTRE DE FORMACIÓ

(PRO-00505-01)

EWALS CARGO CARE, S.A. – EDIFICI CORPORATIU

(PRO-00426-01)

COMPLEX ESPORTIU CAN BERARDO

(PRO-00344-01)

MONUMAR SJD, SL - CENTRE TERAPEUTIC

(PRO-00432-01)

INCOMAP, SL – TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE MOTLLOS I MATRIUS

(PRO-00456-01)

MI FIEL AMIGO – CENTRE VETERINARI

(PRO-00499-01)

MACSONY, SL – CENTRE DE CORRECCIÓ AUDITIVA

(PRO-00503-01)

ROSSO FIORENTINO SPAIN, SL – DISSENY I VENDA DE COMPLEMENTS DE ROBA AL MAJOR

(PRO-00514-01)

ALCOLEA – BOTIGA DE DECORACIÓ

(PRO-00555-01)

GAMUSINOS – BOTIGA DE PUERICULTURA

(PRO-00569-01)

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA

(PRO-00573-01)

NEW XENIA 2002, SL – CENTRE D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA

(PRO-00576-01)

ROSER NOGUERA FUSELLAS – GALERIA D’ART

(PRO-00582-01)

CAFE CAPRILE-3, SL – BAR

(PRO-00630-01)

LOVE FOR BEAUTY – BOTIGA DE VENDA DE PRODUCTES DE COSMÈTICA I PERFUMERIA

(PRO-00636-01)

DAVID ALFONSO SANCHEZ – BOTIGA DE VENDA DE COMPLEMENTS PER A ANIMALS DE COMPANYIA

(PRO-00639-01)

TETRODELAMODA, SL – PERRUQUERIA

(PRO-00648-01)

RED OFISAT, SLU – SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

(PRO-00518-01)

CAN SISI – EDIFICI CATALOGAT

(PRO-00557-01)

MARISQUERIA ZAFIRO

(PRO-00704-01)

CENTRE LOGÍSTIC DERBI – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.

(PRO-00803-01)

CENTRE DE VENDA D’ACCESSORIS PER L’AUTOMÒBIL – PROTOTYPE

(PRO-00843-01)

CENTRE ESPECIALITZAT D’ENTRENAMENT I NUTRICIÓ – QUALITY NUTRITION&FITNESS, S.L.

(PRO-00854-01)

MAGATZEM DE DISTRIBUCIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA – BAU PARQUET, S.L.

(PRO-00867-01)

RESTAURANT XINÉS - ZHAO YAN QIU

(PRO-00913-01)

CENTRE LOGÍSTIC GRANOLLERS – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.

(PRO-00939-01)

CENTRE LOGÍSTIC CASTELLBISBAL – DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L.

(PRO-00948-01)

HOTEL ARTS BARCELONA – PLANTA 43 i 44 SALA WELLNESS

(PRO-00963-01)

© IONICTEC 2009

Passatge Posoltega, 3, local 14 08030 Barcelona

 

tel. 93 313 39 00 – fax 93 313 45 05

 

info@ionictec.com

 

@design by javi.marmol

 

¡XHTML Válid! ¡CSS Válid!