Ionictec
Ionictec - Serveis

El nostre capital humà ens permet oferir un ampli ventall de serveis, atès que som capaços de gestionar d'una manera integral el desenvolupament dels projectes arquitectònics.

 

Entre aquests serveis es troben la direcció integral de projectes, mitjançant la qual ens fem càrrec de l'optimització de l'execució de les obres i la contractació del projecte amb el seu desenvolupament "claus en mà".

 

El nostre sistema de gestió de qualitat, ens permet desenvolupar una arquitectura de qualitat amb un disseny acurat, tècnica i econòmicament per oferir com a resultat una arquitectura que proveeix de qualitat de vida als seus ocupants.

 

Treballem amb un objectiu clar, assolir materialitzar les necessitats dels nostres clients. Tenim el convenciment que això no s'aconsegueix sinó col·laborant estretament amb el client, escoltant, assessorant, proposant solucions arquitectòniques en sintonia amb els seus principis.

 

Els serveis que ofereix IONICTEC comprenen totes les fases del desenvolupament arquitectònic, i disposem de tècnics competents per abastar tots els camps, la qual cosa ens permet oferir un servei global.

 • Arquitectura

  • El nostre ampli equip humà de caràcter multidisciplinar i el nostre sistema de gestió de qualitat, ens permet desenvolupar una arquitectura de qualitat des d'un punt de vista global: amb un acurat disseny i tècnicament fiable per oferir com a resultat una arquitectura que proporciona qualitat de vida als seus ocupants.

   Treballem amb un objectiu clar, aconseguir materialitzar les necessitats dels nostres clients. Tenim el convenciment que això no s'aconsegueix sinó col·laborant estretament amb el client, escoltant, assessorant i proposant solucions arquitectòniques en sintonia amb els seus principis.
 • Enginyeria

  • IONICTEC col·labora en el desenvolupament tècnic dels seus projectes des del principi, assessorant sobre les millors solucions tècniques, passant pel desenvolupament i càlcul d'instal·lacions i estructures, així com en la justificació del CTE i oferint un seguiment de la direcció d'obra dels elements projectats.

   L'objecte d'aquest plantejament és permetre que vostè dediqui el seu temps a aquelles tasques en les que obté el seu avantatge diferencial i deixar que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral i en col·laboració directa amb vostè el desenvolupament tècnic del seu projecte.
 • Llicències d'activitats

  • IONICTEC posa al seu servei, un complet equip multidisciplinar que li ofereix un servei de redacció de projectes i obtenció de llicències d'activitats. Deixi que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral la redacció dels documents necessaris per a l'obtenció de la llicència d'activitats del seu negoci així com de projectar les reformes necessàries per adequar-lo a les seves necessitats.


 • Serveis Integrals

  • El nostre ampli equip humà ens permet oferir serveis fora de l'abast de gran part dels nostres competidors, ja que som capaços de gestionar d'una manera integral els desenvolupaments arquitectònics. Entre aquests serveis es troben la direcció integral de projectes, mitjançant la qual ens fem càrrec de l'optimització de l'execució de les obres i la contractació del projecte amb el seu desenvolupament "claus en mà".

© IONICTEC 2009

Passatge Posoltega, 3, local 14 08030 Barcelona

 

tel. 93 313 39 00 – fax 93 313 45 05

 

info@ionictec.com

 

@design by javi.marmol

 

¡XHTML Válid! ¡CSS Válid!

Ionictec - Enginyeria Ionictec - Arquitectura Ionictec - Consultoria