Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Avís Legal

INFORMACIÓ LSSI 

Aquesta pàgina web és propietat de iònica, S.L. amb domicili social a Passatge Posoltega n º 3 local 14, Barcelona (08030), i amb CIF B-08764268, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al FOLI 192, TOMO 21808, FULL B-27392, inscripció primera. 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris la següent adreça de correu electrònic on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: info@ionictec.com

PROPIETAT INTELECTUAL I DRETS D'AUTOR 

Els drets de propietat intel lectual de la pàgina, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació en ell continguts són titularitat de la referida empresa, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma , i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 

L'usuari es compromet, en compliment de l'establert en la Llei de Propietat Intel lectual a mantenir la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscapte de la seva reputació. Així mateix es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació d'aquesta pàgina sense autorització per escrit del seu titular. 

Aquelles entitats que, prèvia autorització del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis. 

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB 

L'ús d'aquesta Web implica la plena acceptació d'aquesta nota legal. 

L'usuari es compromet a utilitzar la present pàgina Web de forma lícita i de manera que no produeixin un perjudici als drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis mitjançant ella prestats. 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT 

Utilització de la web: 

L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari, per tant, iònica, SL no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'mercantil; de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. 

D'igual manera, iònica, S.L. no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il legítimes fora del nostre control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers. 

Continguts de la web i enllaços: 

Iònica, S.L. es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats. 

Respecte dels continguts aliens, iònica, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. 

TRACTAMENT DE DADES EN LA NAVEGACIÓ 

De conformitat amb l'obligació prevista en l'art. 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, se li informa que iònica, SL només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la nostra Web: 

  1. El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o direcció IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx només estarà identificat amb el domini xxx.es i / o l'adreça IP. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web. 
  2. La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació a les nostres hores punta. 
  3. La direcció d'Internet des de la qual va partir l'enllaç que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats. 
  4. El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, per tal que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori. 

La utilització de galetes es fa per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari i que només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip, normalment les galetes tenen una finalitat estadística sobre les pàgines web que les utilitzen, per la qual cosa mai contindran informació sobre dades personals. A nosaltres ens permetrà obtenir la informació següent: 

  1. La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar nostre web. 
  2. El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web. 
  3. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. 

L'accés a aquesta pàgina pot implicar la utilització de galetes, tant en les seves pàgines com en les enllaçades o referenciades mitjançant enllaços. Aquests dispositius s'associen exclusivament a un únic usuari i el seu ordinador personal, per la qual cosa l'empresa titular de la pàgina web només utilitzarà aquestes dades en el seu conjunt amb el fi últim de millorar els seus serveis. L'usuari té l'opció de no rebre galetes o de ser informats sobre la fixació mitjançant la configuració del seu navegador a aquest efecte. Tanmateix, l'empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina. 

Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent a l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se li informa l'usuari que les dades abans relacionats seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal per les finalitats abans detallades, podent qualsevol usuari accedir, rectificar i, si escau, cancel lar les seves dades de caràcter personal, mitjançant petició escrita acompanyant còpia del seu DNI adreçada a iònica, SL a l'adreça postal indicada a l'encapçalament de la present Nota Legal.