Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Sobre Ionictec

Transformem les idees en obres d'enginyeria i d'arquitectura.

IONICTEC és una empresa independent fundada a l’any 1982 i des de els seus orígens ha centrat la seva activitat en l’àmbit de l’enginyeria. Gràcies al seu potencial tècnic, humà i professional ha estat capaç d’oferir les solucions més rentables, segures i eficaces en tot tipus de projectes.

A partir de l’any 1998 s’especialitza en la redacció de projectes d’enginyeria i arquitectura per a tot tipus d’espais públics i privats. Una amplia trajectòria amb destacades intervencions en sectors molt diversos.

Aquesta amplia experiència contribueix a enriquir els nostres projectes, donant com a resultat, sòlides propostes que combinen aspectes tècnics i normatius amb el disseny i la funcionalitat de l’espai.

En l’actualitat IONICTEC s’ha consolidat en l’àmbit de les enginyeries, com a referència sòlida i reconeguda, desenvolupant la seva activitat principal donant cobertura a tot el territori espanyol.

Filosofia

Assumim amb cada projecte, el compromís de satisfer les expectatives i necessitats del client. Cada proposta és el resultat d’una intensa tasca creativa, marcada per la recerca de solucions úniques i exclusives a partir de l’anàlisi i estudi del programa de necessitats de cada client.

Aportem solucions innovadores, aplicables a les característiques de cada espai arquitectònic i integrant tots i cadascun dels elements necessaris per garantitzar la finalitat i el compliment del programa del client.

Posem a la seva disposició tot l’equip tècnic i creatiu per treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte.
 

Oficina Ionictec Barcelona

 

Estructura

IONICTEC posa a la seva disposició un equip de professionals amb una gran experiència en l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura i la consultoria per oferir-li solucions eficaces que s’ajustin a les seves necessitats.

Disposa d’un equip multidisciplinar altament qualificat integrat per enginyers, arquitectes, aparelladors i interioristes preparats per donar solucions innovadores, que participen aportant a cada projecte els recursos tècnics i humans adequats per assegurar l’èxit en cada treball.

El nostre potencial està basat en les persones que l’integren.

La importància atorgada al treball en equip, unida a una intensa política de formació continua i de gestió del coneixement, han generat un capital humà altament motivat per donar resposta a les moltes demandes que es generen en la indústria com són la realització de projectes bàsics i executius d’edificis industrials, comercials i de serveis, projectes d’instal·lacions i estructures, legalitzacions i adequacions a la normativa vigent.

Compromís

Coneixedors de la realitat del mercat en el qual desenvolupem el nostre treball, IONICTEC posa al seu servei un equip humà capaç de desenvolupar totes les labors tècniques que requereixen els seus projectes. Quan vostè contracta un treball amb nosaltres, IONICTEC passa a ser part del seu equip, adquirint el ferm compromís de: 

  • Compromís de lliurament a temps.
  • Ionictec Proveir informació actualitzada de l'estat dels treballs mitjançant informes detallats.  Servei continu d'atenció al client.
  • Ionictec Desenvolupament dels treballs amb personal propi.
  • Ionictec Direcció d'Obra amb personal tècnic propi.
  • Ionictec Opció de gestió integral de treballs encomanats.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol informació addicional.

Responsabilitat social corporativa

Els principis de IONICTEC se sustenten sobre tres pilars bàsics:

  • Uns valors que formen part de l'organització, la recerca de l'excel·lència i la capacitat de compromís.
  • Ionictec Una estratègia de desenvolupament sostenible, que millori el benestar social, que respecti l'entorn i basat en una política de transparència.
  • Ionictec Uns avantatges competitius adquirits a través de la dilatada formació de la seva plantilla en el desenvolupament de centenars de projectes: un sòlid coneixement tècnic i una demostrada capacitat de servei.

Aquests conceptes són clau per a la consecució de la missió de IONICTEC, que busca satisfer les necessitats dels seus clients, maximitzant la rendibilitat dels recursos que gestiona i millorant al mateix temps la societat actual.

La responsabilitat corporativa és part de la visió i estratègia de IONICTEC; el creixement sostenible i el desenvolupament responsable no només de l'empresa sinó de la societat en la qual es troba és part intrínseca de cadascuna de les activitats que promou i desenvolupa.

Els nostres serveis

arch

Arquitectura

El nostre ampli equip humà de caràcter multidisciplinar i el nostre sistema de gestió de qualitat, ens permet desenvolupar una arquitectura de qualitat des d'un punt de vista global: amb un acurat disseny i tècnicament fiable per oferir com a resultat una arquitectura que proporciona qualitat de vida als seus ocupants.
Treballem amb un objectiu clar, aconseguir materialitzar les necessitats dels nostres clients. Tenim el convenciment que això no s'aconsegueix sinó col·laborant estretament amb el client, escoltant, assessorant i proposant solucions arquitectòniques en sintonia amb els seus principis.

arch

Enginyeria

IONICTEC col·labora en el desenvolupament tècnic dels seus projectes des del principi, assessorant sobre les millors solucions tècniques, passant pel desenvolupament i càlcul d'instal·lacions i estructures, així com en la justificació del CTE i oferint un seguiment de la direcció d'obra dels elements projectats.
L'objecte d'aquest plantejament és permetre que vostè dediqui el seu temps a aquelles tasques en les que obté el seu avantatge diferencial i deixar que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral i en col·laboració directa amb vostè el desenvolupament tècnic del seu projecte.

arch

Consultoria

IONICTEC posa al seu servei, un complet equip multidisciplinar que li ofereix un servei de redacció de projectes i obtenció de llicències d'activitats. Deixi que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral la redacció dels documents necessaris per a l'obtenció de la llicència d'activitats del seu negoci així com de projectar les reformes necessàries per adequar-lo a les seves necessitats.
El nostre ampli equip humà ens permet oferir serveis fora de l'abast de gran part dels nostres competidors, ja que som capaços de gestionar d'una manera integral els desenvolupaments arquitectònics. Entre aquests serveis es troben la direcció integral de projectes, mitjançant la qual ens fem càrrec de l'optimització de l'execució de les obres i la contractació del projecte amb el seu desenvolupament "claus en mà".