Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Serveis

Els nostres serveis

arch

Arquitectura

El nostre ampli equip humà de caràcter multidisciplinar i el nostre sistema de gestió de qualitat, ens permet desenvolupar una arquitectura de qualitat des d'un punt de vista global: amb un acurat disseny i tècnicament fiable per oferir com a resultat una arquitectura que proporciona qualitat de vida als seus ocupants.
Treballem amb un objectiu clar, aconseguir materialitzar les necessitats dels nostres clients. Tenim el convenciment que això no s'aconsegueix sinó col·laborant estretament amb el client, escoltant, assessorant i proposant solucions arquitectòniques en sintonia amb els seus principis.

arch

Enginyeria

IONICTEC col·labora en el desenvolupament tècnic dels seus projectes des del principi, assessorant sobre les millors solucions tècniques, passant pel desenvolupament i càlcul d'instal·lacions i estructures, així com en la justificació del CTE i oferint un seguiment de la direcció d'obra dels elements projectats.
L'objecte d'aquest plantejament és permetre que vostè dediqui el seu temps a aquelles tasques en les que obté el seu avantatge diferencial i deixar que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral i en col·laboració directa amb vostè el desenvolupament tècnic del seu projecte.

arch

Consultoria

IONICTEC posa al seu servei, un complet equip multidisciplinar que li ofereix un servei de redacció de projectes i obtenció de llicències d'activitats. Deixi que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral la redacció dels documents necessaris per a l'obtenció de la llicència d'activitats del seu negoci així com de projectar les reformes necessàries per adequar-lo a les seves necessitats.
El nostre ampli equip humà ens permet oferir serveis fora de l'abast de gran part dels nostres competidors, ja que som capaços de gestionar d'una manera integral els desenvolupaments arquitectònics. Entre aquests serveis es troben la direcció integral de projectes, mitjançant la qual ens fem càrrec de l'optimització de l'execució de les obres i la contractació del projecte amb el seu desenvolupament "claus en mà".

 

Llegeixi més sobre

els serveis de ionictec

Serveis Ionictec