Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Consultoria

Consultoria

Consultoria  / November, 30
Consultoria

Els nostres serveis abasten la totalitat del procés tècnic i creatiu. Participem activament en la gestació del seu projecte i l’assessorem permanentment fins a la seva materialització.
 
Oferim una fórmula exclusiva de gestió que permet als nostres clients controlar a cada etapa l’avanç del projecte, participant activament en les decisions (disseny, funcionalitat, inversió,...) que conduiran a l’obtenció del resultat esperat. El nostre objectiu és oferir-li un projecte ajustat totalment a les seves necessitats i previsions.
 
En el transcurs de l'obra ens fem càrrec de tots els requeriments d'informació que es produeixin, així com de la realització de qualsevol detall constructiu addicional i ens comprometem a realitzar les modificacions que en el procés constructiu sorgeixin de tal manera que mai es produeixi un perjudici econòmic pel promotor.

La manera de procedir per a la realització de càlculs d'estructures i d’instal·lacions segueix una pauta d'interacció entre el client i enginyeria buscant el millor resultat. Contacti amb nosaltres, li enviarem un pressupost i programarem una reunió per tal de començar la nostra col·laboració.

Tots els nostres treballs es realitzen seguint les directrius del nostre Sistema Integral de gestió de Qualitat.

Serveis de consultoria

 • Grans superfícies
 • Centres d’Ensenyament
 • Hotels, Hostals i Grans Salons
 • Discoteques, Bars, Cafeteries i Restaurants
 • Oficines, bancs i caixes d’estalvi
 • Centres comercials
 • Centres d’estètica i perruqueria
 • Petits comerços
 • Museus
 • Concessionaris
 • Edificis industrials
 • Seus corporatives i edificis d’oficines
 • Centres de procés de dades
 • Tallers mecànics i altres
 • Edificis d’investigació
 • Laboratoris farmacèutics
 • Hospitals
 • Infrastructures de telecomunicacions
 • Projectes d’urbanització
 • Infrastructures logístiques
 • Locals Especials

Ionictec