Vés al contingut
Ionictec | Barcelona
IONICTEC

Enginyeria

Enginyeria

Enginyeria  / December, 31
Enginyeria

IONICTEC posa al seu servei, un complet equip multidisciplinar que li ofereix un servei global per als seus projectes d'arquitectura. Només des d'una oferta global es pot optimitzar el desenvolupament de les diferents fases del projecte.

IONICTEC col·labora en el desenvolupament tècnic dels seus projectes des del principi, assessorant sobre les millors solucions tècniques, passant pel desenvolupament i càlcul d'instal·lacions i estructures, així com en la justificació del CTE i oferint un seguiment de la direcció d'obra dels elements projectats.

L'objecte d'aquest plantejament és permetre que vostè dediqui el seu temps a aquelles tasques en les que obté el seu avantatge diferencial i deixar que IONICTEC s'ocupi de desenvolupar d'una forma integral i en col·laboració directa amb vostè del desenvolupament tècnic del seu projecte.

Serveis d'enginyeria

 • Projectes Tècnics d’Activitat
 • Avaluacions Ambientals
 • Projectes Tècnics d’Obres
 • Projectes Elèctrics de Baixa Tensió
 • Projectes d’Instal•lacions en general: climatització, calefacció, ACS, aparells a pressió, fred industrial, protecció contraincendis, energia solar tèrmica i fotovoltaica i telecomunicacions, entre d’altres
 • Project Management i Facility Management
 • Legalitzacions en general
 • Càlcul d’Instal·lacions
 • Certificats d’Idoneïtat Tècnica
 • Projectes de Naus industrials
 • Direccions d’obra
 • Mesures ambientals i acústiques
 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica
 • Estudis bàsics de seguretat
 • Gestió energètica
 • Assessorament tècnic:
 • Diagnosi sobre la situació administrativa d’instal·lacions
 • Informes sobre instal•lacions, ampliació i trasllats d’activitats
 • Estudis d’optimització de consum elèctric

Ionictec